Het ABC van de school

Afzetten en ophalen van de kinderen

De Klaproos is verantwoordelijk voor de kinderen vanaf het moment dat ze bij de persoon die toezicht houdt gebracht worden en tot ze daar worden afgehaald.

Breng je je kind tijdens de opvang of haal je het op uit de opvang, dan meld je dit aan de opvangverantwoordelijke. Kinderen die zelfstandig op school toekomen (bijvoorbeeld met de bus of de fiets) moeten zich bij aankomst melden bij de opvangverantwoordelijke.

Afwezigheden

Bij afwezigheid tot en met drie opeenvolgende dagen volstaat een afwezigheidsbriefje door de ouder geschreven. Dit kan maar voor 4 afwezigheden per schooljaar. Is je kind langer dan 3 dagen afwezig of is het al 4 keer afwezig geweest in het schooljaar, dan is een doktersbriefje nodig.

Agenda

De schoolagenda noemen we in De Klaproos ‘de planning’. Vanaf het eerste leerjaar heeft elk kind een planning. Hierin zien de kinderen wat ze gaan doen die week. Het is ook een hulpmiddel om bepaalde taken zelfstandig te plannen.

Als ouder kan je via de planning volgen waar ze in de leefgroep mee bezig zijn.

Ouders en begeleiders kunnen via deze planning ook berichten doorgeven aan elkaar.

Allergieën

Is een kind allergisch aan bepaalde voedingsmiddelen of andere zaken, dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. We vragen de ouders een medisch attest binnen te brengen. Ouders en begeleid(st)er bespreken samen wat noodzakelijke maatregelen zijn.

Berichten


Op het  bord in de inkomhal en op de prikborden buiten vind je berichten van de school voor alle ouders.

Ouders kunnen berichten ophangen aan het bord buiten: aankondigingen van initiatieven, uitnodigingen of oproepen, enz. 

In het schoolreglement lees je meer over de regels over reclame.

Wil je een bericht bezorgen aan de begeleiders, dan kan je dit rechtstreeks aan hen of op het onthaal afgeven.

Wil je als werkgroep informatie doorgeven aan de andere ouders, stuur een  bericht naar de coördinator. Zij zorgt ervoor dat het opgenomen wordt in onze tweewekelijkse nieuwsbrief, De Klapper.

Lees ook onze wie is wie.

CLB

De Klaproos werkt samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding Vrij CLB Ninove.

Drinken

Kinderen kunnen de hele dag door gratis kraantjeswater drinken op school. In de klassen zijn er bekers en op de speelplaats is er een waterfonteintje.

De kinderen kunnen een ander drankje meebrengen om bij de boterhammen te nuttigen. Wij vragen om geen frisdranken  (limonade, cola, fruitsap) mee te geven aan je kind. Deze dranken hebben een hoog suikergehalte.

Geef geen drank in wegwerpverpakking mee naar school a.u.b. De Klaproos is een milieuvriendelijke school.

Eten op school

De kinderen brengen lunch mee naar school. Liefst in een brooddoos. Op De Klaproos zijn geen warme maaltijden voorzien. De kinderen eten ‘s middags in een klaslokaal of een ander lokaal op de school. Dit is steeds in kleine groep. Op sommige dagen is dit samen met de kinderen van de eigen leefgroep. Op andere dagen is dit samen met de kinderen van andere leefgroepen die we samen brengen in vaste stamgroepjes. Dit zijn kleine groepjes met kinderen van verschillende leeftijden.

Fruit

Alle kinderen brengen elke dag een stuk fruit mee. Aan het eind van de dag, bij de afsluitronde, wordt dit fruit gedeeld en samen opgegeten.

Kalender

De kalender met alle school- en leefgroepactiviteiten vind je hier. 

Bij het begin van het schooljaar krijgen alle kinderen een kalender op papier mee met de belangrijkste data.

In De Klapper, onze tweewekelijkse nieuwsbrief, staan telkens de activiteiten van de komende weken. Ook  de data van vergaderingen van team, raad van bestuur en werkgroepen worden opgenomen in De Klapper.

Klapper

De Klapper is onze nieuwsbrief. Hierin vind je nieuwtjes uit de school en de leefgroepen. De activiteiten en vergaderingen van de komende weken worden erin aangekondigd.  Wil je als werkgroep informatie doorgeven aan de andere ouders, stuur je bericht dan naar deklapper@freinetschooldeklaproos.be.

De Klapper wordt zoveel mogelijk per mail verspreid. Wil je een papieren versie ontvangen, geef dan een seintje aan de coördinator.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief of bekijk het archief van nieuwsbrieven.

Kosten

We rekenen geen kosten aan voor activiteiten, uitstappen, zwemmen of materiaal. Enkel als de kinderen op kamp gaan (om de twee jaar) wordt een bijdrage per dag gevraagd.


Als je gebruik maakt van de opvang krijg je maandelijks een factuur opgestuurd. 

Leefgroepavond

Regelmatig is er een leefgroepavond. De ouders en de begeleider(s) van een leefgroep komen samen om een aantal zaken te bespreken. De begeleider geeft informatie over de klaswerking. Ouders kunnen ook onderwerpen voorstellen.

Luizen

Regelmatig duiken er luizen op. Om besmettingen te voorkomen, vragen we om de kinderen geregeld te controleren. Als je luizen ontdekt bij je kind, verwittig je de school. De school verwittigt de andere ouders van de klas zodat zij hun kind kunnen controleren en behandelen.

Lees 8 tips om luizen uit te roeien.

Opvang

‘s Morgens is er vanaf 7.30u opvang op school en ’s avonds tot 18.00u. Op woensdagmiddag is er opvang tot 13.00u. 

Poetsen en onderhoud

Er wordt van de ouders verwacht dat ze de klas in het weekend poetsen. Met een beurtrolsysteem zorgen we ervoor dat iedereen eens poetst.

Per kind worden de ouders 2 halve dagen op school verwacht voor poetsen of onderhoud, en dit met een maximum van 6 halve dagen per gezin.

Twee keer per jaar wordt een onderhoudsdag georganiseerd om grondig op te ruimen.

Schoolgerief

De kinderen hebben enkel een boekentas nodig. De school zorgt voor alle materiaal.

Snoep 

Snoep of andere zoetigheden mogen niet meegebracht worden naar school.
Bij een verjaardag maken we graag een uitzondering voor een traktatie met taart, ijs of dergelijke.

Soep

Elke week krijgen de kinderen 1 keer verse soep als 10-uurtje.

Sport

Elke leefgroep heeft wekelijks een vast moment om te sporten. We blijven niet steeds in een zaal om te bewegen. Sport kan evengoed een stevige wandeling of een partijtje voetbal zijn.

Tienuurtje

In de voormiddag krijgen de kinderen een 10-uurtje. De school zorgt hiervoor. Er worden geen kosten voor aangerekend. We streven naar een afwisselend en gezond aanbod.

Verjaardagen

We vieren de verjaardagen met de hele leefgroep. De ouders zijn welkom om mee te vieren, na afspraak met de begeleiders.

We vragen om geen individuele cadeautjes voor de kinderen mee te geven. Een cadeautje voor de groep (een taart, cadeautje voor de klas, enz.) kan zeker, maar is geen verplichting!

Vervoer

Voor verplaatsingen voor uitstappen kiezen we zoveel mogelijk voor de meest veilige en duurzame vervoerswijze. We maken zoveel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer (trein, tram, bus, …). Wanneer de bereikbaarheid met het openbaar vervoer moeilijk is,  gaan we met auto’s van ouders of personeelsleden.

Bij verplaatsingen te voet of met de fiets zorgen we voor voldoende begeleiders en dragen we fluojasjes en fietshelmen.

Verzekeringen

De Klaproos heeft alle verzekeringen afgesloten waartoe scholen wettelijk verplicht zijn. Daarnaast zijn er nog een aantal extra verzekeringen afgesloten, voornamelijk om het risico dat vrijwilligers op onze school lopen, beter te dekken. Dit geldt eveneens voor de vrijwilligers van de vereniging ‘Vrienden van Freinet’, die vaak samenwerkt met de school.

Het gaat hier zowel om regelmatige vrijwilligers (bijvoorbeeld leesouder, middaghulp) als om vrijwilligers aangesteld tijdens gelegenheidsmanifestaties (bijvoorbeeld een eetfestijn),  als om bestuurders. De verzekering geldt ook voor poetsen tijdens het weekend en voor de onderhouds- en klusjesdagen. Naast hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zijn ook rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen gedekt.

In de Infobrochure lees je welke verzekeringen De Klaproos afgesloten heeft en welke risico’s deze dekken.

Ziekte

Kinderen kunnen tijdens de speeltijd niet binnen blijven. Het is gezond voor kinderen om regelmatig buiten te gaan, ook als ze verkouden zijn. We raden aan om verkouden kinderen goed te voorzien van warme kledij.

Zieke kinderen blijven vanzelfsprekend thuis. De meeste ziekenfondsen voorzien een thuisopvang voor zieke kinderen. Wanneer uw kind niet naar school komt wegens ziekte verwittigt u tijdig de begeleid(st)er of de coördinator.

Bij afwezigheid van 3 dagen volstaat een afwezigheidsbriefje door de ouder geschreven. Dit kan echter maar voor 4 afwezigheden per schooljaar. Is je kind langer dan 3 dagen afwezig of is het al 4 keer afwezig geweest, dan is een doktersbriefje nodig.

Zwemmen

De kinderen van de 4de leefgroep gaan de helft van de sportlessen zwemmen. De 3de en 5de leefgroep gaan een 2-tal keer per schooljaar zwemmen.

De kosten voor het zwemmen en het vervoer naar het zwembad worden door de school betaald.