Inschrijven

Eerst aanmelden, dan inschrijven

Aanmelden-Inschrijven

Heb je interesse in onze school?

Breng ons dan zeker een bezoekje.  Wij geven je graag meer uitleg alsook een rondleiding. We doen dit bij voorkeur tijdens de schooluren, zo zie je het echte schoolleven in werking.

 

Maak een afspraak via mail [email protected] of telefoon 054 42 21 71 en voorzie een uurtje de tijd.

 

Aanmelden-Inschrijven voor geboortejaar 2019

 

De vrije plaatsen vrij voor het komende schooljaar : 11.

 

Eerst aanmelden, dan inschrijven voor kinderen met geboortejaar 2019

 

Door het gebruiken van een aanmeldingsprocedure wordt de druk op de inschrijvingsperiode weggenomen waardoor het schoolbestuur tijdens deze periode meer tijd en ruimte krijgt om leerlingen en ouders te informeren over de werking van de school, het pedagogisch project en het schoolreglement.

De volledige inschrijvingsprocedure en alle details zijn na te lezen in ons schoolreglement, maar hieronder vind je alvast de grote stappen.

Belangrijk om te weten is dat we een maximumcapaciteit bepalen om kwalitatief onderwijs aan te bieden en we werken met een ordening van aangemelde leerlingen.

 

De ordening gebeurt op de volgende manier:

 1. Kinderen van dezelfde leefentiteit van reeds ingeschreven kinderen die ook kinderen van personeelsleden zijn.
 2. Kinderen van dezelfde leefentiteit van reeds ingeschreven kinderen.
 3. Kinderen van personeelsleden.
 4. Overige kinderen gerangschikt op wandelafstand, waarbij de afstand wordt berekend tussen het domicilieadres van de leerling en het adres van de school en waar nodig rekening houdend met de dubbele contingentering.

Eerst :

Aanmelden tussen 2 maart en 31 maart

Gezien de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, verloopt de volledige aanmeldingsprocedure digitaal.

 1. Je kan een afspraak maken tijdens de schooluren op een dag tussen 2 maart 2021 en 31 maart 2021 via telefoon 054 42 21 71 of mail naar [email protected].
 2. Tijdens de afspraak leggen we  je graag de werking van de school, het pedagogisch project en het schoolreglement uit op school, in de mate de corona maatregelen dit toelaten. Zoniet digitaal of telefonisch. Ben je overtuigd dan kan je hier het aanmeldingsdocument invullen
 3. Tot en met 31 maart kan je dan elektronisch aanmelden voor kinderen met het geboortejaar 2019. We verzamelen hier een aantal basiselementen in het aanmeldingsregister die zullen dienen voor een latere inschrijving en om de ordening te kunnen bepalen. Ondervind je problemen om aan te melden, neem dan telefonisch contact op met De Klaproos.
 4. Na afloop van de aanmeldingsperiode, in de maand april ordenen we de aangemelde leerlingen en brengen de ouders van gunstig en niet-gunstig gerangschikte kinderen op de hoogte van het resultaat . Uiterlijk 30 april 2021 wordt u verwittigd.
 5. We nodigen gunstig gerangschikte ouders uit om hun kind in te schrijven vanaf 3 mei 2021 tem 30 mei 2021. Doe je dit niet vóór 30 mei 2021, dan verlies je het recht op inschrijving dat je via de aanmeldingsprocedure verworven hebt.

Daarna :

Inschrijven tussen 3 mei en 30 mei voor gunstig gerangschikte kinderen

 1. Heb je een gunstige brief ontvangen, maak dan een afspraak tijdens de schooluren op een dag tussen 3 mei en 30 mei 2021 via telefoon 054 42 21 71 of mail naar [email protected].
 2. Neem een elektronische identiteitskaart (eID), een isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt. Breng ook een klever van de mutualiteit mee!
  Gescheiden ouders
  Het beste is dat jullie je kind samen inschrijven op school. Kan er maar 1 ouder komen, dan gaat De Klaproos ervan uit dat de andere ouder het eens is met de inschrijving. Als De Klaproos weet dat die andere ouder niet akkoord gaat, moet ze de inschrijving weigeren.
 3. Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene en dan weer naar een andere school sturen. De school moet zo’n inschrijving weigeren.
 4. We vullen samen alle inschrijvingsformulieren in en vragen je om akkoord te gaan met het pedagogisch project en het schoolreglement.
 5. Je kind is ingeschreven!

Gezien de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, zal de bovenstaande procedure indien nodig vervangen worden door onderstaande

 1. Heb je een gunstige brief ontvangen, neem dan contact op met De Klaproos op een dag tussen 3 mei en 30 mei 2021 via telefoon 054 42 21 71 of mail naar [email protected] en vraag om de inschrijvingsdocumenten op te sturen.
 2. Wij sturen jullie dan per post de inschrijvingsdocumenten die jullie verder moeten invullen en ondertekenen. 
 3. Neem een kopie recto/verso van de elektronische identiteitskaart of ISI+kaart van je kind. Ook een klevertje van de mutualiteit hebben wij nodig.
 4. Stuur alle documenten samen met de kopie van de identiteitsgegevens en het klevertje op naar De Klaproos. Opgelet de documenten moeten ons voor 30 mei ondertekend en volledig bereiken. Zijn er vragen of moeilijkheden bij het invullen van de documenten dan kunnen wij altijd telefonisch de nodige uitleg geven.

 

Ter info: de instapdata vanaf 2,5 jaar zijn

 1. de eerste schooldag na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, 
 2. de eerste schooldag van februari
 3. de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Aanmelden-Inschrijven voor geboortejaar 2018 en vroeger 

De vrije plaatsen voor het lopende en volgend schooljaar worden binnenkort gepubliceerd.

Je kan een afspraak maken tijdens de schooluren via telefoon 054 42 21 71 of mail naar [email protected]. Tijdens de afspraak leggen we  je graag de werking van de school, het pedagogisch project en het schoolreglement uit op school, in de mate de corona maatregelen dit toelaten. Zoniet digitaal of telefonisch.

Ben je overtuigd dan kan je hier het aanmeldingsdocument invullen.