Inschrijven

Eerst aanmelden, dan inschrijven

Inschrijven

Heb je interesse in onze school?

 

Breng ons dan zeker een bezoekje.  Wij geven je graag meer uitleg alsook een rondleiding. We doen dit bij voorkeur tijdens de schooluren, zo zie je het echte schoolleven in werking.

 

Maak een afspraak via mail [email protected] of telefoon 054/42.21.71 en voorzie een uurtje de tijd.

 

 

Inschrijven voor het lopende schooljaar

De vrije plaatsen voor het lopende schooljaar worden binnenkort gepubliceerd.

 

Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022

De vrije plaatsen vrij voor het komende schooljaar worden binnenkort gepubliceerd.

 

Eerst aanmelden, dan inschrijven.

 

Door het gebruiken van een aanmeldingsprocedure wordt de druk op de inschrijvingsperiode weggenomen waardoor het schoolbestuur tijdens deze periode meer tijd en ruimte krijgt om leerlingen en ouders te informeren over de werking van de school, het pedagogisch project en het schoolreglement.

 

De volledige inschrijvingsprocedure en alle details zijn na te lezen in ons schoolreglement, maar hieronder vind je alvast de grote stappen.

 

Belangrijk om te weten is dat we een maximumcapaciteit bepalen om kwalitatief onderwijs aan te bieden en we werken met een ordening van aangemelde leerlingen.

 

De ordening gebeurt op de volgende manier:

 

 1. Kinderen van dezelfde leefentiteit van reeds ingeschreven kinderen die ook kinderen van personeelsleden zijn.
 2. Kinderen van dezelfde leefentiteit van reeds ingeschreven kinderen.
 3. Kinderen van personeelsleden.
 4. Overige kinderen gerangschikt op wandelafstand, waarbij de afstand wordt berekend tussen het domicilieadres van de leerling tot het adres van de school en waar nodig rekening houdend met de dubbele contingentering.

 

Aanmelden tussen 2 maart en 31 maart

Gezien de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, worden de afspraken met fysiek contact uitgesteld naar een later tijdstip. De volledige aanmeldingsprocedure verloopt digitaal.

 

 1. Je maakt een afspraak tijdens de schooluren op een dag tussen 2 maart 2021 en 31 maart 2021 via telefoon 054/42.21.71 of mail naar [email protected].
 2. We leggen je graag de werking van de school, het pedagogisch project en het schoolreglement uit op het afgesproken moment.

  We noteren ook een aantal basiselementen in het aanmeldingsregister die zullen dienen voor een latere inschrijving en om de ordening te kunnen bepalen.
 3. We ordenen de aangemelde leerlingen en brengen de ouders van gunstig en niet-gunstig gerangschikte kinderen op de hoogte gebracht van het resultaat na afloop van de aanmeldingsperiode, uiterlijk op 30 april 2021.

  We nodigen gunstig gerangschikte ouders uit om hun kind in te schrijven.
  Doe je dit niet vóór 30 mei 2021, dan verlies je het recht op inschrijving dat je via de aanmeldingsprocedure verworven hebt.

 

Inschrijven tussen 3 mei en 30 mei

 1. Je maakt een afspraak tijdens de schooluren op een dag tussen 3 mei 2021 en 30 mei 2021 via telefoon 054/42.21.71 of mail naar [email protected].
 2. Neem een elektronische identiteitskaart (eID), een isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

  Gescheiden ouders
  Het beste is dat jullie je kind samen gaan inschrijven op school. Kan er maar 1 ouder gaan? Dan gaat de Klaproos ervan uit dat de andere ouder het eens is met de inschrijving. Als de Klaproos weet dat die andere ouder niet akkoord gaat, moet ze de inschrijving weigeren.
 3. Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene en dan weer naar een andere school sturen. De school moet zo’n inschrijving weigeren.
 4. We vullen samen alle inschrijvingsformulieren in en vragen je om akkoord te gaan met het pedagogisch project en het schoolreglement.
 5. Je kind is ingeschreven!

 

Instappen vanaf 2,5 jaar

 

Je kleuter vanaf 2,5 jaar kan starten op één van de instapmomenten:

  1. de eerste schooldag na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus-, paasvakantie, 
  2. de eerste schooldag van februari
  3. de eerste schooldag na Hemelvaartsdag