infobrochure & schoolreglement

79 pagina's puur informatieleesplezier

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.

 

In De Klaproos is het schoolreglement een onderdeel van de Infobrochure, samen met meer praktische informatie over de schoolwerking.

 

Je kan de Infobrochure hier downloaden.

 

infobrochure