De grote kleintjes

Leefgroep 2

De tweede en derde kleuterklas vormen samen de tweede leefgroep.

 

Een kind komt pas tot leren wanneer het zich goed in zijn vel voelt. Daarom staat het welbevinden van de kleuters centraal.

In een warme omgeving krijgen ze de kans om te experimenteren, te ontdekken en te onderzoeken. Zo leren ze al spelend heel wat bij, ieder op zijn eigen tempo.

 

In de tweede leefgroep starten we de dag met een individueel onthaal. Op die manier maken de begeleidsters tijd voor de individuele noden van ieder kind en is er ook ruimte voor een babbel met de ouders.

 

Het verloop van de dag wordt visueel voorgesteld in een dag- en weekschema. Zo leren de kleuters zich oriënteren in de tijd.

Aan de hand van een keuzebord leren de kleuters plannen waar ze graag willen spelen of werken.

 

We spelen in op de belangstelling van de kinderen. Zo ontstaan er projecten. Samen gaan we op zoek naar antwoorden op de vele vragen van de kleuters en werken we de ideeën van de kinderen uit.

 

Gaandeweg worden de oudste kleuters voorbereid op het eerste leerjaar. Dit doen we door aan de slag te gaan met concreet materiaal.

 

Om de twee jaar gaan we op kamp. Op stap in de wijde wereld, onder de vertrouwde vleugels van de begeleidsters.